تهویه مطبوع و تفاوت میان زنان و مردان

تهویه مطبوع و تفاوت میان زنان و مردان

/
نتیجه تحقیق دو دانشمند هلندی که بر اساس آن، سیستم‌های تهویه مط…
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات - مهر 1394

/
شرکت تهویه آرسام در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات در سالن …
کارکرد شیر انبساط گرمایی در سیستمهای تهویه مطبوع

کارکرد شیر انبساط گرمایی در سیستمهای تهویه مطبوع

/
شیر انبساط گرمایی (thermal expansion valve) که اغلب ولو، TXV,TE…