در تابستان ۲۰۱۵، ۲۵۰۰ نفر بخاطر گرما در جنوب آسیا کشته شدند.

کاهش مرگ‌میر ناشی از گرما بخاطر سیستم های تهویه مطبوع

/
زمستان به بخش عمده‌ای از ایالات متحده سخت میگذرد و راهکاره…
اینترنت اشیاء در صنعت تهویه مطبوع

اینترنت اشیاء در صنعت تهویه مطبوع

/
به زودی اینترنت اشیاء صنعت تهویه مطبوع را متحول خواهد کرد! …