نوشته‌ها

در تابستان ۲۰۱۵، ۲۵۰۰ نفر بخاطر گرما در جنوب آسیا کشته شدند.

کاهش مرگ‌میر ناشی از گرما بخاطر سیستم های تهویه مطبوع

/
زمستان به بخش عمده‌ای از ایالات متحده سخت میگذرد و راهکاره…