اگر تاریخچه سیستم‌های تهویه مطبوع و نحوه کارکرد آنها را نمی‌دانید مطلب مرتبط با آن را مطالعه کنید.